PRINCE2 FOUNDATION
Krijg meer controle op je project met Prince2!
PRINCE2 FOUNDATION
Krijg meer controle op je project met Prince2!
PRINCE2 FOUNDATION

Wat houdt de training PRINCE2 Foundation in?

PRINCE2 FOUNDATION

Projecten gaan altijd gepaard met onzekerheid. Daarom gaat het bij projectmanagement altijd om de volgende vragen: Hoe houden we projectcontrole? Hoe kunnen we anticiperen en reageren op voorziene en onvoorziene risico’s en veranderingen? De meest belangrijke vraag, hoe zorgen we ervoor dat een project voldoende waarde oplevert? Het PRINCE2-raamwerk geeft antwoord op al deze vragen. PRINCE2 (Project Management In Controlled Environment) is een veelgebruikte methode voor organisatie, management en projectbeheersing.

PRINCE2 FOUNDATION

Prince2 is vooral een gangbare procesgerichte methodiek. Vergeleken met andere populaire standaarden, hebben de meeste gecertificeerde projectmanagers een PRINCE2-certificaat. In 2017 is een nieuwe versie van PRINCE2 geïntroduceerd. Vergeleken met andere versies, is dit certificaat flexibeler en beter toepasbaar op projecten in diverse omgevingen.

 

Deze training leidt je op tot aan het nieuwste PRINCE2-examen (2017).

Trainingsinhoud

 

De tweedaagse PRINCE2 Foundation-projectmanagement cursus geeft je een stevige basis ter voorbereiding op het examen:

 

 • Initiëren, plannen, monitoren en bijsturen van projecten.
 • Rollen, bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen een PRINCE2-project.
 • PRINCE2-principes: voortdurende zakelijke rechtvaardiging, ervaringsleer, gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, managen per fase, managen van afwijkingen (‘by exception’), productgerichte aanpak en projectomgevingen op maat maken.
 • PRINCE2-processen: initiëren en sturen van projecten, fasebeheersing, managen van een productoplevering, managen van faseovergangen en projectafsluitingen.
 • PRINCE2-thema’s: business cases, organisatie, kwaliteit, plannen, risico’s, wijzigingen en voortgang.
 • Het op maat maken (Tailoring) en aanpassen (adapting) van PRINCE2.
 • Praktijksituaties en –voorbeelden.
 • Examentraining PRINCE2 Foundation.

Doelgroep

 

De Prince2 Foundation-training is voor iedereen ontwikkeld die een projectmatige functie of projectbetrokkenheid heeft. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagers, projectmedewerkers, projectondersteuners, projectadviseurs, projectplanners en kwaliteitsfunctionarissen. De cursus is ook geschikt voor informatiemanagers, businessanalisten, functioneel ontwerpers en productontwikkelaars.

 

Deze projectmanagementcursus werkt voorbereidend op het officiële PRINCE2 Foundation-examen en biedt een uitstekende opstap naar de PRINCE2 Practitioner-vervolgcursus.

Resultaten

 

Na afloop van de Prince2 Foundation-cursus;

 

 • ken je de zeven basisprincipes van PRINCE2;
 • kun je de rollen en verantwoordelijkheden binnen een Prince2-projectorganisatie definiëren;
 • weet je uit welke stadia PRINCE2-projecten bestaan;
 • weet je welke thema’s invloed op het project hebben;
 • ken je de zeven PRINCE2-processen binnen het projectmodel;
 • weet je waarom de projectplanning bij het gewenste eindresultaat begint;
 • kun je de belangrijkste managementproducten en -triggers benoemen;
 • kun je de belangrijkste projectmanagementtechnieken benoemen;
 • weet je waarvoor elke methode en techniek dient en welke relaties er tussen de onderdelen van methodes zijn;

 

·        ben je goed voorbereid op het officiële Prince2 Foundation-examen. Dit examen wordt afzonderlijk door PeopleCert afgenomen.

De examenkosten van PeopleCert zijn NIET bij de prijs inbegrepen.

Voorkennis

 

Voor deze training is geen voorkennis vereist.

 

Studievoorbereiding & huiswerk

 

Houdt rekening met een intensief traject waarbij ca. 12 uur voorbereidingstijd voorafgaand op de training en elke avond twee à drie uur oefentijd is benodigd.

Investering

 

Open inschrijving voor de driedaagse training, inclusief cursusmateriaal en lunch, is excl. BTW = € 800,00 per persoon. Totaal inclusief BTW is € 968,00 per persoon.

Nu voor € 640 (20% gereduceerde prijs)

Certificaat

Na trainingsafronding wordt een Dimensions Training-certificaat als bewijs van deelname uitgereikt. Je kunt dan direct het officiële examen bij PeopleCert aanvragen. Daar zijn extra kosten aan verbonden.

PRINCE2 FOUNDATION

PRINCE2 FOUNDATION

Duur: 2 dagen
Investering: € 800 per persoon (excl. BTW)

Nu voor € 640 (20% gereduceerde prijs)

Startdata: elke maand, zie de startdata bij
Direct Inschrijven

Locaties:

ONLINE met LIVE trainer

Almere
Amsterdam
Arnhem
Breda
Den Haag
Eindhoven
Groningen
Rotterdam

Utrecht
Maastricht
Zwolle

Antwerpen
Brussel
Luik
Gent